Teknisk og logistisk service

Yuto, et assisterende verktøy

Yuto optimaliserer håndtering av leveranser. Logistikken er dermed forenklet. 

  • Synkronisert

    Ved hjelp av synkronisering mellom programvaren for kunderelasjonshåndtering og Yuto er du informert med en gang en bestilling må bli sendt. 
  • Flyt

    Du kontrollerer tiden på optimalt vis og unngår en intens nyhetsstrøm. Forberedelser av bestillinger er jevnet utover dagen. 
  • Pålitelig

    Du forminsker risikoen for feil, og alle bestillinger som blir gjort på en dag kan bli håndtert uten forsinkelser.